/.../ se je postopno izoblikovala zamisel o ‚sodobni umetnosti‘

Contents